گالري عينك و لنز توحيد

راه اندازی مجدد جراحی پیوند قرنیه در بیمارستان فارابی

سرانجام، پس از بیش از پنج سال مسکوت ماندن جراحی پیوند قرنیه در بیمارستان فارابی، دوباره این عمل با موفقیت به صورت triple surgery توسط دکتر خلیلیان انجام شد. با ثبت بیمارستان فارابی به عنوان یکی از مراکز پیوند قرنیه در بانک چشم جمهوری اسلامی ایران، امکان انجام پیوند قرنیه کامل، لایه ای و اندوتلیال در این مرکز برای بیماران فراهم شد. امید است که با ارجاع و مراجعه بیماران کاندید پیوند قرنیه به این مرکز، با حداقل زمان لیست انتظار و بهترین کیفیت جراحی و مراقبتهای پس از آن گامی موثر در خدمت به بیماران گرامی برداشته شود.


مطالب ویـژه


برگزاری نخستین همایش چشمراه اندازی مجدد جراحی پیصفحه اصلیدانستنیهای چشم پزشکیسوالات پزشکیسوابق علمی و عملیبیوگرافیتماس با ماپیامهای کاربراننظر سنجیسایتهای دیگرگالري لنز و عينك